A+ A

Vaš KOMPAS za zapošljavanje
osoba s invaliditetom

PROMOTIVNI VIDEO FILMOVI

Centar za rehabilitaciju Silver – usluge za poslodavce pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

 

Centar za rehablitaciju Silver – o nama 2014

 

Centar za rehabilitaciju Silver – Savjetovalište za osobe s invaliditetom

 

Centar za rehabilitaciju Silver – usluge za poslodavce pri zapošljavanju osoba s invaliditetom